skip to Main Content

Activiteiten

Alle activiteiten
 • opmetingen

percelen
gebouwen
targetposities (AGV’s)
detailopmetingen
in nucleaire zone
grondverzet (kuberingsberekeningen)
hoogspanningsmasten en –lijnen
……….

 • industriële bouwwerven
 • (nauwkeurigheids-)waterpassingen
 • maatvoering
 • diverse inplantingen
 • uitzetten
 • verkavelingen (omgevingsvergunning)
 • plaatsbeschrijvingen
 • schattingen
 • grensgeschillen
 • afpalingen
 • gerechtelijke afpalingen
 • onteigeningen
 • overname van muren

Over Mensura

Mensura is een modern landmeetbureel dat elke uitdaging aanneemt. We werken voor een groot gamma van opdrachtgevers uit verschillende sectoren.

Bij Mensura, wordt elke opdracht uitgevoerd door een ervaren, gediplomeerd en beëdigd landmeter-expert (ingenieur).
Nauwgezetheid en verantwoordelijkheidszin, precisie, kwaliteit en snelheid van uitvoering zijn hun belangrijkste doelstellingen.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt gebruik gemaakt van topkwaliteit meetapparatuur.