skip to Main Content

Mensura werd opgericht in 1969, door Robert Raets, beëdigd landmeter-expert. Een ruime praktijkervaring en de uitdaging om het als zelfstandige ondernemer waar te maken, lagen aan de basis.

In die periode was er nog geen sprake van moderne meet- en verwerkingsapparatuur. Elk topografisch vraagstuk was er één van toegepaste wiskunde en moest van aan de opgave tot aan de oplossing , driehoeksmeetkundig en analytisch worden uitgepluisd, opgebouwd en berekend. De enige hulpmiddelen bij het rekenwerk waren, een mechanische rekenmachine voor de vier hoofdbewerkingen en interpolatietabellen om trigoniometrische functies te berekenen. Het tekenen gebeurde met trekpen en passer, lettersjablonen, en oost-indische inkt.

Sindsdien evolueerde de technologie enorm.

20181022_095927_OK_

Mensura evolueerde mee

Er wordt daarom regelmatig geïnvesteerd in nieuwe meettoestellen, software, hardware, … .

Na eerst enkele jaren elders ervaring te hebben opgedaan, stapt Bob Raets in 1996 als vennoot in het bedrijf. Vandaag is hij zaakvoerder van Mensura. De voortzetting van Mensura is verzekerd. Bob is industrieel bouwkundig ingenieur met optie informatica en eveneens beëdigd landmeter-expert.

Mensura is een modern landmeetkantoor dat elke uitdaging aanneemt. We werken voor een groot gamma van opdrachtgevers uit verschillende sectoren.