skip to Main Content
 • opmetingen

percelen
gebouwen
targetposities (AGV’s)
detailopmetingen
in nucleaire zone
grondverzet (kuberingsberekeningen)
hoogspanningsmasten en –lijnen
……….

 • industriële bouwwerven
 • (nauwkeurigheids-)waterpassingen
 • maatvoering
 • diverse inplantingen
 • uitzetten
 • verkavelingen (omgevingsvergunning)
 • plaatsbeschrijvingen
 • schattingen
 • grensgeschillen
 • afpalingen
 • gerechtelijke afpalingen
 • onteigeningen
 • overname van muren
activiteiten

Mensura metingen schattingen expertises

20190617_145625_ok